Előző

2017 Május

Következő
H K Sz Cs P Szo V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
Ma

Kategóriák


Országos Fenntarthatósági Szakmai Nap 2017

Climatters 2017 / Klíma ügye(in)k 2017

Alkalmazkodás és jólét; a települések újragondolása

2017. május 25.

Meghívott előadók:

Charles Vörösmarty

Professor of Civil Engineering, City College of New York

Prof.Dr.Bartholy Judit

egyetemi tanár, ELTE

Prof. Dr. Szöllősi-Nagy András

UNESCO Hidrológiai program elnöke

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartható Fejlődés Tanulmányok Kabinete (NKE FFTK) nemzetközi tudományos konferenciát szervez az éghajlatváltozás következményeivel kapcsolatos rezíliencia és alkalmazkodás, természet- és társadalomtudományi kérdései témájában, különös tekintettel a települések, városi ökoszisztémák vonatkozásában.

Ezúton kérjük fel mindazon kutatókat, tudósokat az együttműködésre, akik rendelkeznek az éghajlat antropogén változása által kiváltott társadalmi, környezeti, gazdasági kérdésekre (legyen az ipari a közlekedési, élelmiszer-biztonsági vagy áramtermeléssel kapcsolatos vagy oktatási/nevelési, kommunikációs) újszerű eredményekkel, javaslatokkal vagy megoldásokkal, és készek ezt kutatótársaikkal megosztani, és nyilvánosan megvitatni.

A konferencia témája

Egyre több ember él városias környezetben, ahol a fenntartható fejlődés érdekében egyre komolyabb kihívásoknak kell megfelelni. A növekvő népesség, és a fokozódó fogyasztás próbára teszi a városi ellátórendszereket, és a városok természetes környezetét is. Változó éghajlati feltételek között kell egyre sűrűbben lakó emberek számára megfelelő élettani, hőmérsékleti viszonyokat fenntartani, mobilitásukat segíteni, energiafelhasználásukat a környezeti további terhelése nélkül megoldani, hulladékukat kezelni. Mivel az emberiség egyre nagyobb hányada fordul a városok felé, azok infrastruktúrája is nyomás alatt áll, és mivel a városiasult életforma többlet fogyasztással és többlet környezeti teherrel jár, így a fenntartható városok megálmodása korunk talán legnagyobb kihívása. Nemcsak környezeti és technikai problémákkal állunk szemben (klímaváltozás, fenntartható energia- és hulladékgazdálkodás stb.), hanem társadalmi jellegűekkel is (nyomornegyedek, bűnözés, társadalmi fenntarthatóság). A jövő megoldásainak jelentős része a városokban fog megformálódni.

A konferencia szekciói azokra a kérdéskörökre koncentrálnak, amelyeknél a tudományterületek közötti együttműködés és párbeszéd leginkább elősegítheti a klímaváltozás megértését és a rá adott válaszok megtalálását.

Résztvevői regisztráció:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhTLotnah8Gfe_uyI4zClPYMr9khpfcLpC2WSt0mn4uBKaSg/viewform

A Konferencia programja

2017. május 25. (csütörtök) Szent László Kápolna

09:30 - 09:40  Prof. Dr. Patyi András – Rektori köszöntő

09:40 – 09:50  Kőrösi Csaba – Fővédnöki köszöntő, Magyarország Köztársasági Elnöke nevében

09:50 – 10:20  Prof. Dr. Szöllősi-Nagy András Klímaváltozás és vízháborúk?

10:20 – 10:50  Prof. Dr. Charles Vörösmarty – Climate Change and Urban Development

10:50 – 11:20  Prof. Dr. Bartholy Judit

2017. május 25. (csütörtök) Orczy úti kollégium, földszinti előadó termek

12:00 - 13:30  I. szekcióülés blokk

1. Fenntartható városok – Elnök: Reith András

2. Települési vízgazdálkodás – Elnök: Haranghy Csaba

3. Fenntartható Fejlesztési Célok (SDG-s) – Elnök: Zlinszky János

4. Települési élelmiszerbiztonság – Elnök: Jozwiak Ákos

13:30 – 15:00      Ebédszünet, kiállítás

                            Kiállítás megtekintése, kapcsolatépítés

15:00 – 16:30  II. szekcióülés blokk

5. Városi ökoszisztémák – Elnök: Babocsay Gergely

6. Emberarcú gazdaság – Elnök: Szigeti Cecília

7. Urban Centres as Hubs for Deep Drawdown – Elnök: Mark McCafrrey

16:30 – 18:00      Kávézás és kapcsolatépítés

Szekciók I. blokk

Fenntartható városok (elnök: Reith András – ABUD, elnök

Sustainable cities (chair: András Reith – ABUD, director)

A városok működtetése és a fenntartható várostervezés kihívásai egyre több olyan innovatív megoldást igényelnek, amelyek összehangolása bonyolult feladat. Az épületek, épületgépészet lehető legkisebb karbon lábnyommal történő megalkotása, a funkciók összehangolása, a városi működés tervezése és fejlesztése olyan feladat, amely sok ötletet és innovációt igényel, ráadásul dinamikusan változik, a kihívások és a technika fejlődése miatt. A szekció tárgya ezen intelligens várostervezés az épülettől a meta-szintig.

Efficient operation of cities and the challenges of sustainable city planning require increasingly innovative solutions. But synchronising technical approaches that provide further immediate solutions is inherently difficult. Constructing new buildings and urban sites with the least possible environmental impact requires detailed planning incorporating new ideas and innovations in order to develop effective urban operating systems. The subject of this section is intelligent city planning, starting from a single building to the meta level.

Települési vízgazdálkodás (elnök: Haranghy Csaba – Fővárosi Vízművek Igazgatósága, tag)

Urban water management (chair: Csaba Haranghy – Fővárosi Vízművek Igazgatósága, member)

A települések működésének nélkülözhetetlen eleme az ivóvíz biztosítása és a keletkező szennyvíz kezelése. Számos városban ma már több száz km távolságból érkezett ivóvíz található, a városok növekedésével a vízhiány egyre több települést érint. De ugyanehhez a területhez tartozik a városokat sújtó villámárvizek megfékezése, a hirtelen esőzések kezelése, illetve a városok közelében található természetes vizek megőrzése, az ott található élőhelyek biodiverzitásának növelése

Supplying clean drinking water and treating wastewater are indispensable elements of the urban management. Today, many cities rely on water sources from hundreds of kilometres way, and urban growth coupled with climate change creates water shortages that impact more and more settlements.  Extreme precipitation events and flooding also challenge urban systems, with stormwater runoff challenging the protection of natural waterways and the biodiversity of their habitats.

Fenntartható Fejlődés Célok és városi fenntarthatóság (elnök: Zlinszky János– REC, SDA igazgatója)

Sustainable Development Goals and City Sustainability (chair: János Zlinszky -REC, director SDA )

Az ENSZ SDG-keretrendszere 17 fenntarthatósági célt határozott meg, ezek összefüggései, keretei, és a városi környezetben történő alkalmazás meghatározó kísérlet a történelem során, külön kiemelve, hogy az SDG-keretrendszere városokra is létezik. A fejlődő világ városaiban törékeny a társadalmi egyensúly, magas a környezeti terhelés, jelentősek az egyenlőtlenségek. A megoldások tudományos keretekből indulnak és döntéshozói szintre érnek. A híd-szerep és a jó példák használata egyaránt fontossá teszi a témát.

The UN’s SDG framework defines 17 key sustainability themes.  The relationship, confines and use of these themes in  city environments is a vital priority in making the SDG framework available and relevant for cities.  Urban areas in the developing world face fragile societal balance, large environmental challenges, and considerable ineqalities. Applying the SDG in urban settings requires starting with the scientific bounds and applying this approach to decision making. The use of case studies can help convey the challenges and opportunities of using SDG to benefit cities.

Települési élelmiszerbiztonság (elnök: Józwiak Ákos - Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, igazgató-helyettes)

Settlement Food Safety (chair: Ákos Józwiak - Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, vice-director)

Az élelmiszerek egyik fő úticélja a városi fogyasztó. A termelőtől a felhasználóig terjedő élelmiszer-lánc vizsgálata, annak átláthatósága, modellezhetősége fontos kérdés a fogyasztók biztonságos ellátása során. A kutatás nemcsak a jelenlegi élelmiszerláncra terjed ki, hanem arra is, hogy miként lehet biztonsággal ellátni a jövő városi lakosságát, úgy, hogy közben a mezőgazdaság is fenntartható, illetve az élelmiszer minősége is megfelelő.

One of the main destinations of food is the urban consumer. Monitoring the food chain between the producer and the consumer requires transparency in order to track and model the food chain and insure its security.  Research must not only cover the current food chain, but also examine how to securely a safe food supply for future urban populations to insure that the agriculture is sustainable and the quality of the food is adequate.

Szekciók II. blokk

Városi ökoszisztémák (elnök: Babocsay Gergely - Mátra Múzeum, kuratórium vezető)

Urban Ecosystems (chair: Gergely Babocsay - Mátra Múzeum, advisory board leader)

A városok zöld tüdőit jelentő zöldfelületek állapota, megfelelő fejlesztése, az építészet, a várostervezés és az innovatív ötletek együttes alkalmazása szabja meg, hogy egy sokkal változóbb környezetben mennyire lesz rezíliens a város és a benne található ökoszisztéma. A cél többféle: klíma-adaptáció, élhető környezet, építészeti innovációk (zöldtetők, zöld házak stb) ötvözése.

The condition, appropriate developement, architecture, urban planning and common application of innovative ideas of green areas of cities serve as the green lungs of the urban landscape, helping to insure that the city’s changeable environment and ecosystems are resilient. Unban green spaces can support climate adaptation and mitigation, provide a more livable environment, and serve as the inspiration for architecture innovation, such as green roofs and urban gardens.

Emberarcú gazdaság (elnök: Szigeti Cecília – Széchenyi István Egyetem, docens)

An economy with a Human Face (chair: Cecília Szigeti – Szécheny István University, docent)

A gazdasági növekedés paradigmája helyett egyre inkább szükséges lenne egy emberközpontú gazdasági modell, amely képes figyelni a növekedés és a gazdaságosság szempontjain túl a fenntarthatóságra és az etikusságra is. Számos rész-területet érintő próbálkozás jellemzi a gazdaságelmélet történetét, és sok gyakorlati jellegű lépés is ismert (helyi pénz, körforgásos gazdasági rendszerek), de még mindig nem hódít ez a fajta gondolkodás. Meg kell találni az áttörés lehetőségét, hogy a gazdaság fenntarthatóvá váljon. A szekció mind az elméleti, mind a gyakorlati vonatkozások számára nyit lehetőséget.

An anthropocentric economic model that can monitor sustainabilty and related ethical concerns is important in order to move beyond the current  economy growth and thrift paradigm, the practical perspective steps to move toward a more human economic model are known--local money, circulation economic systems-- but  this alternative approach is not widely known or accepted.  The possibility of a breakthrough for such an economy for a more sustainable future will be discussed in this section, which explore theoretical and practical aspects of such a system.

Urban Centres as Hubs for Deep Drawdown (elnök: Mark McCaffrey – NKE FFTK, tudományos főmunkatárs) (angol nyelvű szekció)

Urban Centres as Hubs for Deep Drawdown (chair: Mark McCaffrey – NKE FFTK, academic senior fellow) (ENG)

Sűrűségük és méretgazdaságosságuk miatt a városi területek jól pozícionáltak a hulladék csökkentésben, a hatékonyság növelésében és széntelenítésben.  Miközben a legtöbb városközpont küzd a szegénységgel, omladozó infrastruktúrával, egyenlőtlenséggel és bűnözéssel, amelyek akadályként szolgálhatnak a továbblépésben egy fenntarthatóbb jövő felé, néhány város élőbbre jár az életszínvonal növekedésben és nagymértékben csökkentették a szénkibocsátást. A szekció stratégiai példákat vizsgál, gyakorlatokat és irányelveket, amelyek bemutatnak egy fenntarthatóbb, sürgősen széntelenített jövőt, a jelenben.

Because of their density and economies of scale, urban regions are well positioned to reduce waste, increase efficiency and lead the way toward deep decarbonization. While most urban centres contend with poverty, crumbling infrastructures, inequalities and crime, which can be barriers to furthering the move toward a more sustainable future, some cities are leading the way to increased quality of life and greatly reduced carbon emissions. This session examines examples of strategies, practices and leadership that demonstrate a more sustainable, deeply decarbonized future now.

A szekciók végén az elnökök reflektálnak az elhangzottakra és lehetőség van a kérdések megvitatására is, hogy a szerteágazó tudás közös szempontok szerint szerveződjön.

A 2017. május 20-ig beérkező teljes cikkek felkerülnek a fenntarthato.uni-nke.hu oldalra, és a konferencia idejében már elérhetőek lesznek a közönség számára.

A konferencián elhangzott előadások közül a szervezőbizottság által kiválasztottak meghívást kapnak, hogy egy, az NKE FFTK-val kapcsolatban lévő folyóiratban megjelenjenek (a végső döntést a megjelenésről a főszerkesztő hozza meg).


További, folyamatosan frissülő információkat weboldalunkon talál: fenntarthato.uni-nke.hu

Cimkék: Climatters